Vigtigste / Ernæring

Benzylbenzoat under graviditetskonsekvenser

Lægemidler skal anvendes med forsigtighed hos kvinder i den fødedygtige alder. Aktuelle agenter har mindre systemisk indvirkning.
Således betragtes de som mere sikre end orale eller parenterale lægemidler og mindre embryo- og fetotoksiske. Deres sikkerhed skal dog ses med forsigtighed, da information om dem er begrænset (hos gravide kvinder). Denne artikel præsenterer studier på mennesker og dyr for at bestemme optimale anbefalinger til brug af lus og anti-fnat under graviditet..

INTRODUKTION

Hvad der allerede er kendt?
Aktuelle stoffer betragtes generelt som mere sikre end orale eller parenterale lægemidler under graviditet. Aktuelle lægemidler kan dog være fostertoksiske og fostertoksiske. Gamle FDA-føtal risikokategorier (A, B, C, D, X) afspejler ikke nøjagtigt risikoen ved stofbrug under graviditet.
Fnat er en alvorlig kløende dermatose forårsaget af miden Sarcoptes scabiei var. hominis. [1] Meget smitsom med et patognomonisk symptom på "kløehuller", natlig kløe og erytematøs papler. [2] Der er mange medikamenter til behandling, såsom Permethrin, Ivermectin, Lindane, Benzylbenzoat, Malathion, Crotamiton og svovlpræparater.
Pediculosis i hovedbunden, også kendt som hovedlus, er forårsaget af Pediculus humanus capitis. [3] Kløe i hovedbunden er det vigtigste symptom, selvom der muligvis ikke er nogen klager. [4] Behandlingen startes, hvis der er levende lus eller levedygtige nitter. Der er tre betingelser for behandling: våd ridser, topiske og parenterale midler mod pedikulose. [5]
På trods af de mange tilgængelige midler skal de bruges med forsigtighed hos gravide kvinder, da nogle stoffer er giftige og kan forårsage betydelig skade på fosteret. Denne artikel samler studier på mennesker og dyr og giver anbefalinger til sikker brug af topisk fnat og luseterapi hos gravide kvinder. Tabel 1 viser risikokategorierne for virkningen af ​​mad og medicin på graviditet. Tabel 2 giver et resumé af anbefalingerne til brug af topiske antiskabies og medicin mod lus under graviditet..

Tabel 1. Risikokategorier for fødevare- og lægemiddeleksponering
til graviditet.

Kontrolundersøgelser afslørede ingen risiko: undersøgelser, der opfyldte alle kravene, viste ikke
gravide kvinder har en øget risiko for at udvikle fostrets abnormiteter

Der er ingen dokumenteret risiko for menneskekroppen: Undersøgelser, der opfylder alle kravene, er ikke udført hos mennesker; ingen risiko identificeret for dyr.

Risiko kan ikke udelukkes: humane studier er utilstrækkelige, og dyreforsøg mangler eller er i fare for fosteret.

Der er tegn på bivirkninger for fosteret: der er tegn på risiko for fosteret, men fordelene ved brug hos en gravid kvinde kan opveje risikoen.

Kontraindiceret under graviditet: der er tegn på en risiko for fosteret ved forskning eller observation hos mennesker og dyr.

Lægemidlet er ikke undersøgt

Tabel 2. Anbefalinger til lokal antisvab og
medicin mod lus.

Godkendt til brug, ikke tilgængelig i USA

Tilladt til brug

Brug lægemidler med lav til moderat styrke, brug minimale aktive kortikosteroider

Tilladt at blive brugt som en backup efter Permethrin

Tilladt at blive brugt som backup efter Permethrin

Sikker at bruge

Sikker at bruge

Svovlpræparater
(udfældet svovl)

Sikker i små doser

Sikker i små doser

I december 2014 offentliggjorde FDA en regel til mærkning af moderskab og sygepleje, der fjernede kategorierne. I stedet for kategorier er det nødvendigt i lægemiddelinstruktionerne at give oplysninger om risikoen for at bruge stoffet til gravide kvinder og fosteret. Den gamle mærkning er blevet kritiseret for at være alt for forenklet og ikke fuldt ud afspejler risikoen ved at bruge stofferne under graviditet og amning. De nye krav trådte i kraft den 30. juni 2015. Alle nye lægemiddelbestemmelser vil bruge det nye mærkeformat, mens lægemidler, der er godkendt efter 30. juni 2001, gradvist vil overgå til det. Da stofferne, der er diskuteret i denne artikel, ikke alle har flyttet til de nye lovkrav, præsenterer vi FDA-risikokategorierne for gravide kvinder sammen med en beskrivelse af den tilgængelige forskning og anbefalinger til deres anvendelse [Tabel 1]

LOKALE ANTI-AKTUELLE OG ANTI-PEDIKULOSE LÆGEMIDLER

Benzylbenzoat (Kategori C, ikke tilgængelig i USA)

Benzylbenzoat er blevet forbudt i USA, fordi dets metabolit, benzylalkohol, har været forbundet med fatal neonatal forgiftning (“Gasping syndrom” (“dyspnø syndrom”), encefalopati, metabolisk acidose, knoglemarv underudvikling og multipel organsvigt). [6]
Imidlertid opstod tilfælde af forgiftning kun, når benzylalkohol blev brugt til at skylle centrale venøse katetre. Produkter, der indeholder benzylalkohol, kan stadig findes kommercielt i USA..
Efter topisk anvendelse af benzylbenzoat hos dyr eller mennesker er der ikke identificeret data om dets toksicitet bortset fra lokal hudirritation. [7]
I Thailand blev der gennemført en undersøgelse, hvor 444 gravide kvinder deltog, i andet og tredje trimester anvendte de topisk 25% benzylbenzoat. Ingen fødselsdefekter blev fundet hos børn. [8]
Topisk anvendelse af benzylbenzoat er sandsynligvis sikker [9, 10].

Camphora (kategori C)

Ved anvendelse topisk har Camphor en afkølende og smertestillende virkning, derfor er den effektiv til kløende hudsygdomme. I dyreforsøg er der ingen tegn på embryotoksiske eller teratogene virkninger, selv ved høje doser. [11,12] Men når det tages oralt, kan Camphor krydse placentabarrieren og kan potentielt føre til fosterdød eller respirationssvigt hos nyfødte. [13]
Som en del af det samarbejdende perinatale projekt brugte 168 kvinder Camphor topisk gennem hele deres graviditet. Som et resultat var der ingen tegn på medfødte føtal misdannelser. [14] Derudover blev der ikke fundet fødselsdefekter hos 763 kvinder, der brugte Camphor intermitterende under graviditeten. [14] Hidtil er der ingen rapporter om uønskede fosterresultater som følge af stofbrug under graviditet. [15] Således er brugen af ​​Camphor lokalt tilladt. [9,10,16,17]

Kortikosteroider (kategori C)

I 2015 evaluerede en Cochrane-analyse fem grupper og ni tilfælde-kontrolundersøgelser, som konkluderede, at topiske kortikosteroider uanset aktivitetsklasse er sikre under graviditet..
De fører ikke til en øget risiko for føtal misdannelser, medfødte anomalier, ugunstige perinatale resultater: for tidlig fødsel, dødfødsel, lave Apgar-score eller fosterdød. [18]
Der er imidlertid fundet en sammenhæng mellem brugen af ​​højaktive topiske kortikosteroider og lav fødselsvægt, især hvis den kumulative dosis er meget høj under graviditeten. [18] Det er vigtigt at bemærke, at effekten af ​​topisk indgivelse af kortikosteroider på fosteret varierer med det anatomiske indgivelsessted. Lav penetration: fødder (0,14%), ankel (0,42%), palmer (0,83%), underarm (1%) tilbage (1,7%). Høj kvalitet: hovedbund (3,5%), ansigt, nakke, armhuler (3,6%), pande (6%), øjenlåg (42%) og lyske (42%) [19]
Således er topiske kortikosteroider med lav til moderat styrke sikre under graviditet. Og potente bør bruges kortvarigt på grund af den mulige risiko for fostervæksthæmning.

Crotamiton (kategori C)

Det antages, at 1% af den aktuelle dosis har en systemisk effekt. [22]
Ingen undersøgelser hos mennesker eller dyr. Der er ingen rapporter om uønskede resultater hos gravide kvinder, der bruger Crotamiton. [23] På grund af manglen på data om dets sikkerhed bør Crotamiton ikke bruges som et førstelinjemedicin. Imidlertid betragtes stoffet som sikkert at bruge under graviditet. [10,24,25,26]

Ivermectin (Ivermectin) (kategori C)

I undersøgelser af dyr ved doser, der forårsagede toksikose hos gravide kvinder, blev fostermisdannelser identificeret: kløftgane, eksencephaly, fingre i form af trommestikker. [27] En tre-årig Liberian-undersøgelse viste, at Ivermectin var meget almindelig hos gravide kvinder. To hundrede kvinder og tre børn født af kvinder, der bruger Ivermectin, bekræftede ikke risikoen for fosterskader (sammenlignet med kontrolgruppen). [28] I 1993 blev der identificeret 110 gravide kvinder i Cameroun, der brugte Ivermectin uden forsigtighed. Efter undersøgelsen var der ingen stigning i forekomsten af ​​abort, dødfødsel eller medfødte misdannelser hos fosteret. I den anden undersøgelse viste 97 gravide kvinder, der fik Ivermectin sammenlignet med kvinder, der ikke tog stoffet, ingen signifikant forskel i fostrets resultater. [29]

Lindane (kategori C)

Lindane er forbudt i mange lande, men tilgængelig i USA. Undersøgelser af lægemidlet i dobbeltkoncentration på rotter viste: nedsat motoraktivitet, øget dødelighed, nedsat afkomvægt. [32.33]
En tredobbelt stigning i koncentrationen resulterede i dødfødte afkom. [32,33] Imidlertid blev udviklingsdefekter ikke identificeret i disse undersøgelser. [32,33,34,35] I Michigan blev der udført en undersøgelse hos 1417 nyfødte, mødre, der fik topisk Lindane i graviditetens første trimester. Der var ingen stigning i antallet af defekter, såsom kardiovaskulære anomalier, kløfter i overlæben og ganen, "bag bifida", polydactyly. Men der er identificeret syv tilfælde af hypospadier (hvoraf tre forventedes). [17] Flere tilfælde af dødfødte babyer, neurale rørdefekter og mental retardation er blevet identificeret. [36] På grund af potentiel toksicitet bør Lindane undgås under graviditet. [10,26,37]

Malathion (Malathionum) Karbofos (kategori B)

Dyreforsøg har ikke vist tegn på teratogenicitet eller grove føtale abnormiteter [38]. En gruppe på 22.465 børn født til mødre udsat for Malathion-aerosoler i graviditetens første trimester viste ikke en øget risiko for medfødte misdannelser. [39]
En case-control undersøgelse af 7.450 kvinder udsat for Karbofos i 1981-1982 i San Francisco fandt ingen øget risiko for medfødte misdannelser. [40] Desuden blev der i undersøgelser af mødre, der fandt malathion i urinen, ikke fundet forskelle i fødselsvægt, hovedomkreds eller nervøs udvikling sammenlignet med kontrolgruppen. [41.42]
Selvom Malathion sandsynligvis er sikkert at bruge under graviditet, skal det bruges, når andre sikrere alternativer er mislykkede (såsom bearbejdning af lus eller permetrin). [10,43,44,45,46] Når du bruger Malathion, anbefales det at bruge vandige opløsninger (i stedet for alkohol) og ikke overstige den anbefalede dosis.

Menthol (kategori N)

Menthol er bredt tilgængeligt. Lotions indeholdende menthol bruges som lokale smertestillende midler. Selv når dosen blev overskredet 106 gange, blev der ikke observeret nogen teratogene virkninger hos afkomene. [15] Selvom der ikke er studier på mennesker, er der ingen tegn på bivirkninger under graviditet. [25] Topisk anvendelse af menthol lotions er sikkert. [10,16,47]

Permethrin (Permethrinum) (kategori B)

Det menes, at 2% af den topiske dosis har en systemisk virkning. [7]
Dyreforsøg har ikke vist skade på fosteret. [48] ​​I en prospektiv undersøgelse af 113 gravide kvinder, der brugte Permethrin shampoo (31 i første trimester), blev der ikke fundet tegn på embryotoksicitet. [49] I en anden undersøgelse brugte 196 gravide kvinder 4% permethrin og fandt ingen skade på fosteret. [8]
Permethrin betragtes som et førstelinjemedicin til topisk behandling af parasitiske infektioner. Permethrin er sikkert at bruge under graviditet. [26,30,37,50]

Svovlpræparater (udfældet svovl) (kategori C)

Selvom svovlpræparater ikke er førstelinjemediciner, bruges de til behandling af indledende og tilbagevendende fnat. [51] Det menes, at 1% af den aktuelle dosis har en systemisk effekt. [52] Der er kun få oplysninger om sikker anvendelse under graviditet. På grund af den lave permeabilitet i kroppen som helhed, fraværet af rapporter om ugunstige resultater, antages det, at svovlpræparater ikke er farlige for fosteret. Efter brug af førstelinjemedicin som permethrin betragtes begrænsede topiske svovlpræparater som sikre. [10,53,54]

Spinosad (kategori B)

Dyreforsøg afslørede ikke teratogene effekter ved anvendelse af lægemidlet Spinosad "per os". Efter topisk anvendelse efter 10 minutter er det umuligt at opdage Spinosad i blodet. [55] Langsigtede undersøgelser af carcinogenese hos dyr har været negative. [55]
Genotoksicitetstest viste ingen tegn på mutagent eller clastogent potentiale. [55] Spinozad absorberes dårligt gennem huden og metaboliseres hurtigt og udskilles fra kroppen. [56] På trods af at suspensionen indeholder en ubestemt mængde benzylalkohol, er det stadig uklart, hvor meget af lægemidlet der er behov for for at fremkalde embryotoksicitet og føtotoksicitet. [55]
Menneskelige studier mangler, men da lægemidlet har lav systemisk virkning, og der ikke er tegn på toksicitet hos dyr, er lægemidlet sikkert i lave doser [tabel 2]. [17.56]

PRODUKTION

Selvom der er mange aktuelle lægemidler, der anvendes til behandling af fnat og hovedlus under graviditeten, er der hidtil flere beviser for, at Permethrin er sikkert til brug under graviditet..

Vigtige forskelle mellem fnat under graviditeten

Fnat under graviditet er ikke særlig almindelig. Ikke desto mindre kan en kvinde, der forventer et barn, ikke klare sig uden sociale kontakter. Hun skal besøge hospitaler, apoteker, indkøbscentre, rejse i busser og minibusser. Overalt hvor kontakt med andre mennesker er mulig, er der risiko for infektion.

Derfor er det nyttigt for forventede mødre at vide, hvordan man behandler denne infektion, hvordan den fortsætter, og om den er farlig for fosteret..

 • 1 Hvad er fnat?
 • 2 Symptomer og årsager til sygdommen
 • 3 Diagnose og behandling af infektion under graviditet
  • 3.1 Godkendte og forbudte stoffer
  • 3.2 Hvordan behandles fnat af gravide i Rusland?
 • 4 Konsekvenser og mulige komplikationer
 • 5 Forebyggende foranstaltninger

Hvad er fnat?

Fnat er en hudsygdom forårsaget af en mikroskopisk hudmide, der har lagt sig i tykkelsen på epidermis. Parasitens andet navn er kløe.

Kvindelige flåter bider ind i huden og opløser den med spyt mættet med enzymer og laver huller, der er flere millimeter lange i epidermis, hvor de derefter lever og lægger æg.

Symptomer og årsager til sygdommen

Sygdommen overføres ved kontakt, når en sund person kommer i kontakt med en inficeret person. Den vigtigste måde at sprede infektion på er seksuel.

Folk smittes let fra hinanden under tæt kropskontakt i sengen, da flåtten er særlig aktiv om natten og kan bevæge sig fra en vært til en anden.

Indirekte kontakter er også farlige. Med svag immunitet kan du få fnat ved blot at røre ved patientens ejendele eller ved at gribe en dørhåndtag på et offentligt sted..

Tegn på fnat hos gravide kvinder:

 • kløe på forskellige dele af kroppen, som bliver værre om eftermiddagen;
 • fnat tunneler under det øverste lag af huden, som kan ses med det blotte øje, hvis der ikke er ridser
 • blærer og andre udslæt på bagagerummet og lemmerne.

Kun en læge kan stille en pålidelig diagnose. For at gøre dette skal specialisten skrabe epidermisens skalaer og undersøge dem under et mikroskop eller undersøge huden på patientens krop med en forstørrelsesanordning..

Tiden spiller en yderst vigtig rolle i behandlingen af ​​fnat. Det er vigtigt at helbrede sygdommen og dens konsekvenser i form af ridser, bylder, acne inden indlæggelse på hospitalet. Derfor, efter at have følt kløe på kroppen, bør en kvinde straks konsultere en hudlæge..

Kløe er muligvis ikke forårsaget af fnat, men af ​​en af ​​de specifikke sygdomme hos gravide kvinder..

EN DRUK
SygdomSymptomer
Pemphigoid gravidAutoimmun patologi. Papler eller plaques vises på kroppen efterfulgt af dannelsen af ​​bulløse elementer (vesikler, blærer). Ansigt, håndflader og såler er normalt rene.
Kløende urticarial paplerÅrsagerne til sygdommen er ukendte. Papler og kløe spredte sig til bagagerummet og lemmerne og efterlod ansigtet rent.
Prurigo gravidEn inflammatorisk sygdom fra gruppen af ​​allergiske dermatoser ledsaget af papler, nodulært udslæt og svær kløe
Cholestasis af graviditetEn østrogenafhængig tilstand, der fører til svær kløe på palmer, såler og bagagerum. Det ledsages af gulsot. Acne, papler og andre skader opstår ikke.

Med fnat kan kløe være lokal eller spredt i hele kroppen, det kan være skarpt, brændende i naturen - sådan manifesterer reaktionen på flåter sig. Ubehag vises normalt 4-6 uger efter infektion.

Diagnose og behandling af infektion under graviditet

Graviditet er kendetegnet ved forløb af fnat med fremkomsten af ​​blærer, blærer, pustler placeret over passagerne af parasitter. Mikroskopisk undersøgelse i udflåd fra inflammatoriske elementer, du kan finde voksne mider.

Fnat kræver obligatorisk laboratoriebekræftelse af diagnosen. Grundlæggende diagnostiske metoder:

 • skrabning af udslæt;
 • dermatoskopi - undersøgelse af huden med en forstørrelsesanordning.

Hos gravide kvinder, på baggrund af hormonelle ændringer, kan almindelige dermatoser erhverve specifikke funktioner, der bliver til atopisk dermatitis. Dette gør det vanskeligt at diagnosticere.

Tilladte og forbudte stoffer

Sammensætninger indeholdende benzylbenzoat eller svovl er kontraindiceret til gravide kvinder. Medicin med disse komponenter anvendes i undtagelsestilfælde - hvis fordelene ved behandlingen åbenlyst er større end den potentielle skade. Det er muligt at behandle fnat med fysioterapimetoder, for eksempel smalbølget fototerapi.

I henhold til de føderale kliniske retningslinjer for behandling af fnat kan infektion hos gravide behandles med:

 • aerosoliserede produkter med de aktive ingredienser esdepalletrin og piperonylbutoxid;
 • permethrinopløsning fremstillet af 5% koncentrat i ethanol.

0,4% dispergeret blanding fremstilles uafhængigt af permethrinkoncentrat:

 1. bland 4 ml 5% permethrin og 50 ml vand;
 2. gnides i kløende dele af kroppen om aftenen i 3 på hinanden følgende dage eller på den første og fjerde behandlingsdag.

Til behandling af fnat produceres et lægemiddel baseret på permethrin Medifox. Det kan bruges under graviditet. Medifox dræber ikke parasitæg, men klarer det godt med voksne.

I USA anses den sikreste og mest effektive behandling for gravide og nyfødte for at være en 5% permetrincreme. Sammensætningen påføres natten over og opbevares i 8-12 timer og vaskes derefter af. Behandlingen gentages efter 7 dage. Babyer er udtværet med permethrincreme fuldstændigt, inklusive hovedet.

I Den Russiske Føderation blev sikkerheden af ​​4% creme med permethrin undersøgt. Undersøgelsen involverede næsten 200 gravide i alle drægtige trimestre.

Det er bevist, at 4% permetrin salve til fnat med to gnidninger ikke har en teratogen effekt. Sammensætningen har en minimal toksisk virkning, forårsager ekstremt sjældent allergier.

Hvordan behandles fnat af gravide kvinder i Rusland??

Narkotika godkendt i Den Russiske Føderation

NavnAnvendelse til gravide kvinder
SpregalTilladt
MedifoxTilladt
BenzylbenzoatForbudt
SvovlforbindelserIngen indikation

Et af målene med behandlingen er at lindre patientens hudforbrænding. I normale tilfælde opnås dette ved at tage beroligende midler og antihistaminer..

Under graviditet er lokal brug af konventionelle steroider og immunsuppressiva (tacrolimus, pimecrolimus) forbudt.

Langvarig klinisk erfaring og undersøgelser har bevist sikkerheden af ​​følgende antihistaminer under graviditet:

 • Chlorpyramin;
 • Dimeginden;
 • Diphenhydramin.

De anførte lægemidler har ikke en teratogen effekt, det vil sige, de fører ikke til fosterudviklingsforstyrrelser..

I første trimester er anden og tredje generation af antihistaminer forbudt. Hvis der i de første tre måneder af graviditeten er behov for at lindre kløe med antihistaminer, ordineres den første generation af lægemidler:

 • Brompheniramin;
 • Chlorpheniramin;
 • Diphenhydramin;
 • Dimenhydrinat;
 • Doxylamin;
 • Hydroxyzin;
 • Pheniramin.

Konsekvenser og mulige komplikationer

Hvis en kvinde led af fnat under graviditeten, men blev helbredt med succes, er der ingen fare for fosteret. I sådanne tilfælde har infektionen kun indirekte skade, som består i gener for den vordende mor, hendes svaghed, udseendet af hypertermi (undertiden), manglende evne til at sove og hvile fuldt ud.

En forsømt sygdom fører til udviklingen af ​​et pustulært udslæt. Den bakterielle infektion, der ledsager fnat, kan skade din baby. Kløe og produkter af deres stofskifte kan forårsage en stærk allergisk reaktion og derved fremkalde for tidlig fødsel.

Et barn kan få fnat fra en syg mor under fødslen, hvilket er fyldt med alvorlige komplikationer. Fnat hos nyfødte svarer til børns urticaria - i begge tilfælde vises blærer på babyens hud fyldt med blodig ekssudat.

Hvis lægen tager fejl ved diagnosen, vil fnat blive til en formidabel sygdom, kompliceret af stafylokok purulent infektion. Denne tilstand kræver kompleks behandling og langvarig bedring..

Dette er hovedårsagen til, at det er meget vigtigt for en gravid kvinde at helbrede fra fnat i tide eller følge forebyggende foranstaltninger, hvis nogen fra hendes miljø er syge..

Forebyggelsesforanstaltninger

Hos en gravid kvinde er immunsystemet altid svækket - dette er nødvendigt for en vellykket fødsel af fosteret. For at forhindre fnat og andre sygdomme er det meget vigtigt at opretholde immuniteten på et tilstrækkeligt højt niveau..

Til dette formål er forskellige metoder tilgængelige for en gravid kvinde: få nok søvn, tag vitaminer og engagere dig i generel styrkelse af kroppen - hærdning, fysisk træning.

To specifikke grupper af mennesker, der oplever fnat på en bestemt måde, er børn og gravide. Videoen beskriver forskellene:

En uundværlig betingelse for forebyggelse af infektioner under graviditet er isolation fra kontakt med syge mennesker. Det er nødvendigt at holde sig væk fra dem, der kommunikerede med patienten, men forblev raske - denne person kan vise sig at være en spredning af infektion.

Personlig hygiejne er vigtig. En kvinde skal vaske hænderne oftere, især hvis hun har været på gaden, rejst i offentlig transport, gået til en butik eller et hospital. Det anbefales at bruge desinfektionsmiddel vådservietter eller speciel håndspray.

Infektioner i fødselsperioden er dobbelt farlige. De påvirker den forventede mors sundhed og fostrets udvikling. Men du skal ikke gå i panik, det vigtigste er at starte behandlingen til tiden. Ubehandlet fnat, som ikke havde tid til at blive kompliceret af en stafylokokinfektion, er ikke farligt for babyens helbred. Hygiejne og god kropsresistens er to betingelser for at beskytte en gravid kvinde mod infektionssygdomme.

Benzylbenzoat

Artikler om medicinsk ekspert

 • ATX-kode
 • Aktive ingredienser
 • Indikationer til brug
 • Frigør formular
 • Farmakodynamik
 • Brug under graviditet
 • Kontraindikationer
 • Bivirkninger
 • Administration og dosering
 • Overdosis
 • Interaktion med andre lægemidler
 • Opbevaringsforhold
 • specielle instruktioner
 • Holdbarhed
 • Farmakologisk gruppe
 • farmakologisk virkning
 • ICD-10 kode
 • Fabrikant

Benzylbenzoat er et antiparasitisk middel, der anvendes topisk.

ATX-kode

Aktive ingredienser

Indikationer for brug Benzylbenzoat

Indikationer for udnævnelsen af ​​dette lægemiddel er hovedlus og fnat..

Frigør formular

Fås som en creme i et 40 eller 80 g rør. En pakke indeholder 1 rør.

Andre navne er salver benzylbenzoat grindeks samt benzylbenzoat darnitsa.

Farmakodynamik

Den aktive ingrediens har en toksisk virkning på fnatmiden og dermed på alle typer lus (de dør efter 2-5 timer og miderne - efter 7-32 minutter). Lægemidlet trænger igennem den chitinøse membran og begynder at akkumulere inde i flåtens krop og får en giftig koncentration. Under dens indflydelse dør voksne flåter såvel som deres larver. Men stoffet virker ikke på æg fra parasitter..

Brug af benzylbenzoat under graviditet

Lægemidlet bør ikke bruges af gravide kvinder. I tilfælde af behandling i ammeperioden er det nødvendigt at stoppe amningen.

Kontraindikationer

Blandt kontraindikationer af lægemidlet:

 • høj følsomhed over for benzylbenzoat og i tillæg til andre stoffer af lægemidler;
 • tilstedeværelsen af ​​læsioner på huden (blandt dem er der også pustulære læsioner i huden);
 • børn under 3 år.

Bivirkninger af benzylbenzoat

Efter gnidning af cremen i overfladen af ​​huden, kan der opstå en brændende fornemmelse, som forsvinder under yderligere anvendelse af produktet. Lejlighedsvis kan personer med følsom hud opleve lokale reaktioner - kløe, forbrænding, tørhed eller rødme i det område, der er blevet behandlet med medicinen, og desuden udvikling af allergier.

Hvis bivirkningerne beskrevet ovenfor ikke forsvinder af sig selv, bør du annullere brugen af ​​cremen.

Ifølge observationer forbedres følsomheden af ​​epidermis mest i kønsområdet såvel som på steder, hvor huden er blevet beskadiget.

Kontaktdermatitis udvikler sig sjældent. Fordi cremen indeholder propylenglycol, kan der opstå irritation af huden.

Administration og dosering

Det er nødvendigt at bruge 25% benzylbenzoatcreme topisk. I løbet af en behandling er det nødvendigt at anvende 10-15 g af lægemidlet. Børn har lov til at påføre produktet på ethvert hudområde, men voksne kan ikke bruge cremen i ansigtet og hovedet under håret.

I processen med at eliminere fnat, inden du bruger stoffet, skal du tage et brusebad (varmt) ved hjælp af sæbe, der slipper af med skællende skorper. Denne sæbe skal vaskes helt af, tørres af og derefter udføres behandlingsproceduren (det anbefales at udføre den om aftenen inden sengetid). Under behandlingen af ​​fnat skal kroppen behandles i følgende rækkefølge: hænderne igen, derefter kroppen (undtagen ansigtet samt huden under håret) og derefter benene og sålerne med fingrene. I områder med følsom epidermis (køns- og lyskeområder samt brystkirtler) og derudover anbefales det ikke at gnide stoffet i tilfælde af dermatitis, eksem eller pyoderma. Efter at have afsluttet proceduren, må du ikke vaske dine hænder i 3 timer. Nogle gange efter at medicinen er tørret (normalt efter 1 time) påføres et andet lag af lægemidlet. Ved afslutningen af ​​proceduren skal patienten tage på rent tøj samt skifte linned på sengen. Efter 24-48 timer skal du tage et bad og skifte seng og tøj igen. Foretag behandling i 2 uger (4 gange med et interval på 3-4 dage). Under behandlingsforløbet anvendes ca. 60-90 g af lægemidlet.

For at eliminere fnat er børn under 5 år nødt til at fortynde cremen med kogt vand med varm temperatur (30-35 ° C) i forhold 1 til 1 umiddelbart inden behandling påbegyndes og derefter omrøre, indtil der opnås en emulsion med ensartet konsistens. Proceduren udføres normalt uden først at tage et varmt bad to gange om dagen med et interval på 12 timer.

For at eliminere crusted scabies er det nødvendigt at fjerne skorperne fra huden inden proceduren ved hjælp af keratolytiske lægemidler til dette. Varigheden af ​​behandlingsforløbet beregnes i overensstemmelse med dynamikken i hudoverfladerensning, forsvinden af ​​kløe såvel som afslutningen af ​​lindring af betændelsesfokus.

For at slippe af med pedikulose gnides medicinen forsigtigt ind i huden under hovedbunden, hvorefter hovedet er bundet med et tørklæde. Efter en halv time skylles cremen af ​​under rindende vand og skylles dit hår i varm eddikeopløsning (5%). Ved afslutningen af ​​disse procedurer skal du skylle dit hår med shampoo eller sæbe og begynde at kæmme netene ud (brug en fin kam).

I processen med at behandle den pubic form af pediculosis er du nødt til at gnide medicinen i underlivet, skambenet, den indre lårbensoverflade såvel som i lyskenes folder. Procedurens effektivitet kontrolleres efter en dag. Hvis det er nødvendigt, er det værd at gentage behandlingen.

Overdosis

Som et resultat af en overdosis kan der være en stigning i bivirkninger (for eksempel tegn på kontaktdermatitis).

På grund af utilsigtet brug af cremen indeni eller når den påføres for meget, ud over de ovennævnte symptomer, kan der også være et pludselig tab af bevidsthed, en forsinkelse i urinprocessen og derudover stimulering af centralnervesystemet (udseendet af anfald hos børn).

Terapi indebærer eliminering af symptomerne på lidelsen. Derudover skal overfladen af ​​huden renses fra præparatet. Hvis cremen er blevet slugt, skal gastrisk skylning udføres, og aktivt kul skal gives til patienten. Om nødvendigt ordineres også krampestillende midler.

Hvis der opstår en lokal allergisk reaktion på cremen, er det nødvendigt at vaske den af ​​huden med sæbe og vand..

BENZYLBENZOATE

Klinisk og farmakologisk gruppe

Aktivt stof

Frigør form, sammensætning og emballage

◊ Salve til ekstern brug 10%1 g
benzylbenzoat100 mg

25 g - aluminiumsrør (1) - pappakninger.
30 g - aluminiumsrør (1) - pappakninger.

◊ Salve til ekstern brug 20%1 g
benzylbenzoat200 mg

25 g - aluminiumsrør (1) - pappakninger.
30 g - aluminiumsrør (1) - pappakninger.

farmakologisk virkning

Anti-scab-lægemiddel til ekstern brug.

Har en toksisk effekt på fnatmiden. Forårsager larver og voksne kløemiddes død påvirker ikke deres æg.

 • Spørg en hudlæge
 • Se institutioner
 • Køb medicin

Farmakokinetik

Trænger ind i de øvre lag af epidermis, absorberes ikke i den systemiske cirkulation.

Indikationer

Kontraindikationer

Overfølsomhed, graviditet, amning, børn (op til 3 år).

Dosering

Udadtil. Voksne ordineres 20% salve og børn fra 3 år - 10%. Salven påføres efter vask natten over på hele huden, bortset fra ansigt og hovedbund, gnides med hænder, der ikke vasker indtil morgen, der forbruges 30-40 g salve pr. Gnidning. På den fjerde dag gentages behandlingen, den femte dag ordineres vask med skift af undertøj og sengelinned.

Bivirkninger

Lokale reaktioner: muligvis (især hos børn) brændende fornemmelse, hudirritation, allergiske reaktioner.

Overdosis

Lægemiddelinteraktioner

Farmakologisk interaktion af salven med andre lægemidler er ikke blevet identificeret, men som alle antiparasitiske lægemidler anbefales det ikke at bruge det samtidigt med andre eksterne lægemidler.

specielle instruktioner

Behandling af patienter identificeret i samme fokus såvel som kontaktpersoner bør udføres samtidigt for at undgå reinfektion. Kløeudholdenhed efter behandling er ikke en indikation for udnævnelsen af ​​et yderligere specifikt behandlingsforløb. Kløe er kroppens reaktion på et dræbt kryds og dets affaldsprodukter og forsvinder, når antihistaminer og salver med glukokortikosteroider ordineres. Efter behandling kræves lægetilsyn i 2 uger og i tilstedeværelse af komplikationer endnu længere tid. Alle genstande, der er kommet i kontakt med forurenet hud, skal behandles omhyggeligt. Sengetøj, linned, håndklæder koges i en opløsning af vaskepulver i 5-10 minutter. Yderbeklædningen stryges på begge sider med et varmt jern. Elementer, der ikke er underlagt varmebehandling, hænges i det fri i 3 dage. Sko, legetøj og andre genstande er udelukket fra brug i 5 dage og anbringes i en plastikpose. Madrasser, puder, tæpper er også udelukket fra anvendelse i 5 dage eller gennemgår kammerdesinfektion. Polstrede møbler kan behandles med skadedyrsbekæmpelsespræparater. Det er nødvendigt at rengøre lejligheden, vaske gulvene med rengøringsmidler eller tilsætte desinfektionsmidler. Undgå at få stoffet i øjnene, næsehulen og mundhulen..

Hvis stoffet kommer ind:

 • ind i næsehulen: Skyl næsehulen med rigeligt vand;
 • i munden: Skyl munden med rigeligt vand eller 2% varm natriumbicarbonatopløsning (bagepulver);
 • i maven: skyl maven med 1-2% natriumbicarbonatopløsning, en vandig blanding af brændt magnesia (1-2 spiseskefulde pr. glas vand) og aktivt kul;
 • i øjnene: Skyl øjnene grundigt med vand eller 1-2% natriumbicarbonatopløsning.

Indflydelse på evnen til at føre køretøjer og servicere maskiner i bevægelse. Gør ikke.

Anbefalinger til brug af benzylbenzoatsalve

Benzylbenzoatsalve hjælper med fnat og hovedlus. I det første tilfælde påføres det hele kroppen, efter 2-3 dage kan du svømme og derefter gentage behandlingen. Sådanne procedurer skal udføres 4 gange med en komplet skift af linned. Til pedikulose gnides lægemidlet i hovedbunden eller det perineale område i 30 minutter, vaskes af og netene kæmmes ud med en hyppig kam. Genbrug den næste dag, hvis det er nødvendigt.

Selv når det anvendes korrekt, kan applikationsstedet blive mere følsomt eller irriteret. Det er farligt at indtage (ved et uheld) eller påføre en stor dosis på en betændt, brændt overflade, da kramper eller nedsat nyrefunktion er mulig. Medicinen er kontraindiceret hos gravide og ammende kvinder, og til børn bruges den med halvt fortyndet vand.

Karakteristika for benzylbenzoatsalve

Benzylbenzoatsalve er et produkt designet til at dræbe fnat og lus. På anbefaling af en læge er det tilladt at bruge det til nogle hudsygdomme (demodicosis, seborrhea, acne). De vigtigste egenskaber ved lægemidlet er vist i tabellen.

Gruppe af lægemidler

Hvad bruges stoffet til

Benzylbenzoatsalve hjælper mod subkutane mider (fnat, demodektisk) og lus (hoved, skamlus). Efter påføring trænger det aktive stof ind i huden og akkumuleres inde i parasitterne. Efter 3-5 timer dør lus og deres larver, og 7-30 minutter er nok til at ødelægge patogener fra fnat. Dermatologer bruger også dette middel til behandling af hudsygdomme:

 • fedtet seborré,
 • pityriasis versicolor,
 • lyserød acne,
 • demodicosis i ansigtshuden.

Kan benzylbenzoat under graviditet, amning, til børn

Under graviditet og amning anvendes stoffet ikke, og til børn ordineres benzylbenzoat fra 3 år.

Bivirkninger

Ofte bemærker patienter en prikkende, prikkende, brændende og / eller kløende fornemmelse efter påføring af salven. De betragtes som en naturlig reaktion og forsvinder efter 2-3 dage. I tilfælde af allergi over for stoffet forsvinder sådanne fænomener ikke alene, men intensiveres med hver næste påføring af benzylbenzoatsalve. Derfor, hvis der er stærke tegn på hudirritation, hævelse eller udslæt, er det nødvendigt at stoppe behandlingen og konsultere en hudlæge.

Ved afslutningen af ​​kurset er det område, der er blevet behandlet, kendetegnet ved en øget reaktion på kosmetiske og eksterne lægemidler, ofte er der rødme og tørhed, afskalning og kløe varer ca. 2 uger. I sådanne tilfælde kan lægen anbefale yderligere brug af antipruritiske lægemidler, herunder hormonelle lægemidler (for eksempel Prednisolon salve).

Blandt komplikationerne ved gnidning i benzylbenzoatsalve blev registreret:

 • kontaktdermatitis;
 • udslæt som nældefeber
 • vedvarende hævelse og rødme i huden.
Kontaktdermatitis

De reagerer ofte ikke kun på selve benzylbenzoat, men også på hjælpestofferne i salven. Særlig hudfølsomhed bemærkes i perineum og i ansigtet, parotid.

Kontraindikationer

Lægemidlet er kontraindiceret i:

 • intolerance over for komponenterne
 • barnets alder op til 3 år;
 • graviditet (alle trimestre)
 • amning;
 • pustulære udbrud
 • infektiøse hudlæsioner inden afklaring af diagnosen;
 • åbent sår eller forbrændingsoverflade, omfattende betændelse.

Overdosis

Lægemidlet absorberes praktisk talt ikke gennem huden, så risikoen for overdosering, hvis den anvendes korrekt, er lav. Hvis du anvender meget salve, kan det øge kløe, forbrænding, rødme og hævelse af huden. Hvis stoffet sluges, eller en stor mængde af det kommer på et sår eller forbrænding, er det ekstremt farligt, da benzylbenzoat er giftigt for nervesystemet og nyrerne. Der er forvirring, krampeanfald, ophør af urinproduktionen.

Til behandling vaskes salven med sæbe og vand. Maven (hvis den indtages) vaskes og gives til at drikke 10 tabletter aktivt kul, knuses og blandes med vand. Hvis det er nødvendigt, indlægges patienten, og antikonvulsiva administreres.

Andre former for frigivelse af lægemidler

I Rusland er der benzylbenzoat til salg i form af en salve og 20% ​​emulsion. Den anden doseringsform fås i 200 ml flasker. Det kaldes også forkert en suspension, men der er ingen faste partikler i det. Andre producenter af lægemidlet (for eksempel den ukrainske plante "Farmak") har også benzylbenzoatcreme. Sprays og shampoo til lus og fnat med en sådan aktiv ingrediens fremstilles ikke.

Sådan bruges benzylbenzoat fnat salve

Salve benzylbenzoat til fnat anvendes i henhold til reglerne:

 1. først skal du tage et varmt brusebad: Påfør sæbe eller gel på hele kroppen, skyl med vand og tør med et håndklæde;
 2. smør præparatet i følgende rækkefølge: håndflader, hænder, nakke, bagagerum og overben, ben, fødder og mellemrum mellem fingrene;
 3. udfør omhyggeligt (uden gnidning) behandlingen af ​​perinealområdet, mælkekirtler;
 4. hvis lægemidlet efter en time er helt tørt, skal du anvende et andet lag;
 5. tag rent linned, tøj og skift seng;
 6. efter 1-2 dage tage et varmt brusebad og skifte undertøj og sengetøj igen.

På et tidspunkt forbruges fra 15 til 20 g salve.

Du kan heller ikke gnide dig ind på steder med betændelse eller udslæt, kun forsigtig påføring er tilladt (med lette håndtryk).

Metode til påføring af lus og nitter

Benzylbenzoatsalve hjælper også mod lus, nits, men anvendelsesmetoden i dette tilfælde er forskellig: lægemidlet påføres i hovedbunden og håret, og med kønslus gnides det ind i de indre overflader af lårene, lyskefoldene, underlivet og pubis. Efter behandling er hovedet bundet med et tørklæde, og masken opbevares i 30 minutter. Lyskeområdet er dækket af en ren ble i 25-35 minutter afhængigt af den brændende fornemmelse.

Derefter er det nødvendigt at vaske præparatet af med varmt vand og sæbe, skyl håret på hovedet med en opløsning af eddike (en spiseskefuld i et glas vand), og kæm derefter netene ud med en kam med hyppige tænder. Efter en dag skal du kontrollere, hvor effektiv proceduren var. Hvis der er tvivl, gentages det.

Sådan behandles pityriasis versicolor

Med pityriasis versicolor påføres salven på pletterne 3-4 gange om dagen med et meget tyndt lag med en let gnidning. Behandlingen fortsætter, indtil pletterne forsvinder. Det tager normalt 10-15 dage for det.

Det er vigtigt at tage højde for, at i tilfælde af gentagne tilfælde af forværring er det vanskeligt at klare det med eksterne midler alene, derfor ordineres antifungale lægemidler til intern administration i tabletter..

Fnatbehandling med benzylbenzoat

Ved behandling af fnat behandles kroppen med benzylbenzoatsalve 4 gange med et interval på 3-4 dage, så en voksen har brug for 60-90 g af lægemidlet til et kursus. Gentagne kurser er nødvendige for at påvirke flåtindivider, der er i larvestadiet. Med god desinfektion af ting er sådan et kursus nok til at slippe af med infektion..

For børn fra 3 til 5 år skal du tage en 10% salve eller fortynde en 20% medicin i halvdelen med vand. Før påføring har barnet ikke brug for et bad, da hans hud er meget gennemtrængende. Du kan tage et brusebad 3-4 timer før proceduren. Oftest ordinerer lægen to behandlinger med et interval på 12 timer. Derfor vil kun 1 salve være nok til børn..

Hvis patienten har en særlig form for fnat med dannelse af skorper (norsk eller skorpet), er det nødvendigt først at rense huden fra det tætte lag af epidermis. Til dette anvendes cremer indeholdende urinstof. Efter fjernelse af skorperne påføres benzylbenzoatsalve. Med denne sort påføres benzylbenzoat ofte på hoved og ansigt, parotidområdet.

Sådan fjernes duften

Benzylbenzoatsalve har en subtil specifik lugt, som efter et par timer slet ikke høres, så du behøver ikke at fjerne den specielt. Dette lægemiddel adskiller sig markant fra svovlsyre. Efter påføring kan du ikke tage bad eller brusebad i 1-2 dage, og efter efterfølgende vask med sæbe er ubehag helt fraværende.

Opfølgning efter behandling

Det er vigtigt at bemærke, at kløende hud kan vedblive i mindst 7-10 dage efter behandlingen. Det afspejler hudens reaktion på tilstedeværelsen af ​​affaldsprodukter fra flåtten og dens ødelagte celler. For at lindre fornemmelserne ordineres antipruritiske lægemidler (for eksempel Psilo-balsam) eller hormonelle salver (Beloderm Express).

Ved afslutningen af ​​behandlingen for parasitære infektioner efter 2 uger er det bydende nødvendigt at komme til en kontrolundersøgelse. I tilfælde af et kompliceret sygdomsforløb, kombineret infektion, fortsætter lægens observation i mindst 1 måned.

Analoger af benzylbenzoat

Benzylbenzoat produceres kun under samme navn, men om nødvendigt kan det erstattes med andre antilus- og skuremidler. De vil ikke være de samme i sammensætning, men deres handling er ens (se tabel).

NavnSammensætningIndikationerFunktioner:Behandling af voksneBehandling af børnPris i rubler
MedifoxPermethrinPedikuloseIkke tilladt før 2 månederPåfør på hele kroppen eller hovedbunden, perineum i 40 minutter, og skyl derefter130
Chemerichnaya tinkturHellebore ekstrakt til alkoholHovedlusKun vist for voksnePåfør på hårrødderne i 30 minutter-25
SvovlsalveSvovlFnatFørst 2 år gammelGnid ind i huden på hele kroppen med et interval på 2-3 dage25
NyudaDimethiconeHovedlusFørst 3 år gammelSpray på håret, indtil det er fuldstændigt hydreret, efter 45 minutter, kæm ud og vask dit hår615

Benzylbenzoat til demodicosis

Benzylbenzoatsalve bruges til behandling af rosacea (lyserød akne, acne), hvis det har vist sig at være forbundet med demodicose, dvs. krydsinfektion. Tegn på denne sygdom kan være:

 • vedvarende acne;
 • modstandsdygtighed over for store acne-lægemidler;
 • markant ændring i hudfarve (rødme, lilla eller grå, usund).

Hvordan man ansøger på ansigtet, hvor mange gange og hvor længe

Mod Demodex påføres stoffet i et meget tyndt lag på ansigtets hud med en let gnidning 3 gange om dagen, mens det er vigtigt at beskytte dine øjne mod utilsigtet indtagelse af medicinen. Behandlingsvarigheden er individuel, den kan være fra 7 dage til 3 eller flere uger. Effektivitetskriteriet er ophør af udslæt og kløe, lysning og rensning af huden, eliminering af akut betændelse..

Hvordan benzylbenzoat også bruges i kosmetik

Benzylbenzoatsalve kan bruges i kosmetik til behandling af:

 • fedtet seborré i hovedbunden (kløe, skæl) - gnides ind i rødderne og vaskes af efter 30 minutter, behandlingen udføres 2 gange om ugen;
 • fra acne - påføres ansigtet lokalt på udslætselementet i 2 timer, derefter vaskes salven, ansigtet tørres af calendula-tinktur og en spids zinksalve påføres.

specielle instruktioner

Fnat og hovedlus overføres til kontaktpersoner, så det er vigtigt at gennemgå samtidig behandling med den syge. Succes med at slippe af med parasitter vil også blive bestemt af grundigheden af ​​desinficering af genstande (se tabel).

Forholdsregler ved brug

Når du anvender stoffet, må det ikke komme ind i næsen, munden eller øjnene. Hvis dette sker, skal næse- og mundhulen skylles med vand så hurtigt som muligt, og en svag opløsning af bagepulver (en teskefuld uden top i et glas vand) er egnet til øjnene. Med den samme sammensætning, men i et stort volumen (ca. 1,5 liter), anbefales det at vaske maven i tilfælde af utilsigtet indtagelse af benzylbenzoat.

Ved behandling med medicin anbefales det ikke at anvende kosmetiske og medicinske eksterne midler samtidigt, de kan svække effektiviteten af ​​behandlingen eller forårsage allergiske reaktioner. Hvis du ikke opretholder det krævede interval under forarbejdning og bruger vand og sæbe tidligere, så salver det aktive stof i salven og mister sine antiparasitiske egenskaber.

Lægemiddelpris

Lægemidlet Benzylbenzoatsalve er inkluderet i budgetkategorien, da et rør koster fra 20 til 35 rubler. Kun behandling af fnat koster mere, da det kan tage op til 4-5 pakker salve. Det er muligt at købe en emulsion til en pris på 165 rubler pr. 200 ml.

Og her er mere om, hvad Panthenol salve bruges til.

Benzylbenzoatsalve er ordineret til behandling af fnat, lusangreb, demodexmide, fedtet seborré og rosacea. Det er vigtigt at behandle både kontaktpersoner og personlige ejendele på samme tid.

Nyttig video

Se i denne video om, hvordan man bruger benzylbenzoat til fnat hos børn og voksne, dets effektivitet:

Sådan bruges Triderm salve korrekt, hvad hjælper det med. Kan jeg bruge til børn, graviditet, amning. Hvad er analogerne af stoffet. Hvad der er i sammensætningen, hvad er den aktive ingrediens. Hvilket er bedre - fløde eller salve, Clotrimazole eller Triderm. Hvad er kontraindikationerne for salven.

Hvad er den mest effektive salve til lav. Hvilket er velegnet til behandling af børn, fra lyserød eller hvid, helvedesild og ringorm. Hvilken salve til lav at anvende på hovedet. Er der en der er egnet til alle typer lav. Sådan påføres Clotrimazole, Zink, Terbinafin, Salicylsyre, Advantan, Levomekol, Yam salve, Vishnevsky salve, Triderm, Nizoral.

Lægemidlets vigtigste sammensætning er Panthenol. Sådan bruges det korrekt og fra hvad: fra sår, med allergi, liggesår, til hænder, fra forbrændinger. Hvordan og hvor meget at bruge til børn. Er det muligt under graviditet. Vigtigste kontraindikationer og mulige komplikationer.

I hvilke situationer er det bedre at bruge Levomekol salve. Hvad hjælper lægemidlet inden for tandpleje, gynækologi, urologi. Instruktioner til brug af Levomikol. Kan jeg bruge til babyer, graviditet og amning. Kontraindikationer for lægemidlet.

Liste over de bedste salver til acne. Hvilket virkelig hjælper til heling, fra subkutan acne, betændelse. Hvilken hormonsalve kan bruges. Hvilke geler vil være et alternativ.

Hovedsammensætningen og indikationerne til brug af Cholisap. hvordan kan tandgel til børn, babyer hjælpe? Hvordan man påføres korrekt i tandkødet med flux, periodontal sygdom, kramper, tandkødsbetændelse. Hvordan fungerer det efter fjernelse af en visdomstand? Hvad er de billige russiske analoger?.

Det Er Vigtigt At Vide Om Planlægning

Lyamusik

Ernæring

Graviditet og forældre blog Graviditetsplanlægning Graviditet Ernæring Børns sundhed Hvil og udvikling af barnet FordeleScreening af 2. trimester: hvornår man skal gøre og normer?Selve begrebet screening under graviditet henviser til en række undersøgelser, hvis formål er at opdage føtal misdannelser. 2 screening inkluderer ultralyd og biokemisk blodprøve.

Om Curantil

Analyser

”Jeg kan forsikre dig om, at du ikke behøver at bekymre dig om at tage Curantila. Dette lægemiddel er faktisk inkluderet i standarden til forebyggelse af placenta insufficiens, føtal underernæring osv., Dvs.

Hvad forårsager toksikose hos gravide kvinder

Analyser

Indholdet af artiklen Hvad forårsager toksikose hos gravide kvinder Hvad er toksikose? Toksikose under graviditet: hvad skal man gøreBegyndelsen af ​​toksikoseToksikose er en ret ubehagelig forstyrrelse af kroppens normale funktion, som hovedsagelig vedrører fordøjelsessystemet.

Sådan fortyndes Nutrilon-blandingen?

Nyfødt

Sådan tilberedes Nutrilon-blandingProducenten tager sig af både kvaliteten og anvendeligheden af ​​produkterne. På emballagen til hver krukke er der en detaljeret beskrivelse af, hvordan man tilbereder Nutrilon-blandingen samt anbefalinger om, hvor meget man skal give det til børn i forskellige aldre.